Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022 Yılı Proje Başvuru Sonuçları Açıklandı

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 Başvuru Dönemi (Tebliğ No:2020/25) kapsamında Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından İlimizde proje uygulamaya hak kazanan yatırımcılar belirlendi.             Bütçenin daha etkin kullanılm...

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 Başvuru Dönemi (Tebliğ No:2020/25) kapsamında Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından İlimizde proje uygulamaya hak kazanan yatırımcılar belirlendi.

            Bütçenin daha etkin kullanılması ve verimliliğinin artırılması için 2021-2022 Başvuru Döneminde ilk kez yedek liste uygulaması başlatıldı.  

            Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Proje  açıklaması Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2020/25 numaralı tebliğ kapsamında, 14.2 Etap için yapılan proje başvurularından, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen projeler Bakanlığımıza sunuldu. Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde 675 adet proje destekleme kapsamına alındı. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 675 adet projenin toplam proje tutarının 15.948.771 TL, talep edilen hibe miktarı ise 8.958.397,39 TL’dir. 

Bakanlığımızca uygun görülen yatırım projelerine ait asil ve yedek listeler İl Müdürlüğümüz https://diyarbakir.tarimorman.gov.tr/ internet sitesi ve ilan panosunda 29.04.2022 tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü askıda kalacak.

       Hak kazanan başvuru sahipleri, 5 iş günü bitimini (11.05.2022) takip eden 10 (on) iş günü içerisinde (11.05.2022-25.05.2022) hibe sözleşmesi imzalamak için İl Müdürlüğümüze başvuru yapacak. Hibe sözleşmesi imzalama yükümlülüklerinin yerine getiren yatırımcılar tarafından talep edildiği takdirde askıya çıkılma gününden itibaren 25.05.2022 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalayabilir. Hibe sözleşmesi imzalamak için son tarih   25.05.2022 17:00′ dır. Başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. 

            Belirtilen tarihten sonra sistem kapatılacağından sözleşme imzalamayan yatırımcıların başvuruları bütün sonuçları ile birlikte iptal edilecek.  

Sözleşme imzalamaya hak kazanan     Asil Liste

Sözleşme imzalamaya hak kazanan    Yedek Liste

29 Nis 2022 - 23:02 - Haberler

istanbul haber