EconAnadolu 2022 sona erdi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından altıncısı düzenlenen Anadolu Uluslararası Ekonomi Konferansı (EconAnadolu2022) gerçekleştirildi. Organizasyon Kurulunda İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Yıldırım, Doç. Dr. İsmail Onur Bayca...

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından altıncısı düzenlenen Anadolu Uluslararası Ekonomi Konferansı (EconAnadolu2022) gerçekleştirildi. Organizasyon Kurulunda İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Yıldırım, Doç. Dr. İsmail Onur Baycan, İİBF İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kutlu ve  Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan’ın yer aldığı sempozyumda elli iki farklı başlıkta toplam yüz altmışaltı bildiri sunuldu.

Açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir yaptığı konferansın açılış dersinde ise ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez tarafından “Türkiye ve Dünyada Güncel Ekonomik Gelişmeler” konusunu ele aldı.

Uzman ekonomistler çeşitli konulardaki bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaştı

Konferansa davetli konuşmacı olarak katılan iktisat alanının tanınmış hocaları Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, Prof. Dr. Nazım Ekinci, Prof. Dr. Alpay Filiztekin,  Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, Prof. Dr. Fatih Özatay, Prof. Dr. Erol Taymaz, Prof. Dr. İnsan Tunalı, Prof. Dr. Kamil Yılmaz, ve Doç. Dr. Resul Cesur konuşmalarında para politikasından, demografiye, sağlıktan, işgücü piyasasına çeşitli konuları ele aldı.

Konferansta ayrıca Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından “Krizlerin Gölgesinde Türkiye Ekonomisi” başlıklı bir panel de düzenlendi. Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, Prof. Dr. İnsan Tunalı ve Prof. Dr. Nazım Ekinci’nin konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğü Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından yapıldı.

Sekiz farklı ülkeden iki yüz doksan katılımcının yer aldığı konferansta üç günde dokuz oturum gerçekleşti. Oturumlarda Çevre, Sağlık, İstihdam, Hizmetler, Yenilik, Finansal Ekonomi gibi konularda sunumlar da gerçekleştirildi.

Kongre sunum içeriklerine econanadolu.com web adresinden erişilebilir.

16 May 2022 - 19:42 - Haberler

istanbul haber