TÜBİTAK 3005 Programı Kapsamında Kadir Has Üniversitesie Yeni Bir Proje Desteği

Ekonomi Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Özgür Orhangazi’nin “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları: Çevre, İstihdam, Üretim ve Dış Ticaret Açığı” başlıklı projesi TÜBİTAK 3005 – Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı k...

Ekonomi Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Özgür Orhangazi’nin “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları: Çevre, İstihdam, Üretim ve Dış Ticaret Açığı” başlıklı projesi TÜBİTAK 3005 – Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Projenin ana amacı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı (YMEP) ve On Birinci Kalkınma Planı hedef ve amaçları ile uyumlu olacak şekilde güneş ve rüzgar enerjisi üretiminin artırılarak ithal enerjinin azaltılması yoluyla enerji arz güvenliğinin sağlanması, karbon emisyonlarının azaltılması, istihdam fırsatlarının artırılarak işsizlik oranının düşürülmesi, yüzde yüz yerli ekipman kullanımı ile yatırımların arttırılarak endüstriyel kapasitenin artırılması durumunda ortaya çıkacak fırsatları analiz etmek ve alternatif politika önerileri için etkilenecek sektörlere ve politika yapıcılara bilimsel veri dayanağını sunmaktır.

Özgür Hocamızı tebrik eder, araştırmasında başarılar dileriz.

24 May 2022 - 17:23 - Haberler

istanbul haber