Mühendislik Fakültesi Personel Eğitimleri Kapsamında İlk Etkinlik Gerçekleştirildi

Mühendislik Fakültesi Personel Eğitimleri Kapsamında İlk Etkinlik Gerçekleştirildi.   Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilen akademik personel eğitimlerinin ilki, ‘Akademik Personel ve Kamu Mevzuatı’ başlıklı sunumla araştırma görevlilerine hitaben Doç. Dr. Sırrı Düğer tarafından...

Mühendislik Fakültesi Personel Eğitimleri Kapsamında İlk Etkinlik Gerçekleştirildi.

 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilen akademik personel eğitimlerinin ilki, ‘Akademik Personel ve Kamu Mevzuatı’ başlıklı sunumla araştırma görevlilerine hitaben Doç. Dr. Sırrı Düğer tarafından gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mesut Yılmazoğlu ve Doç. Dr. Emre Tekay ile fakülte kapsamında görev yapan araştırma görevlilerinin hazır bulunduğu eğitimde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu ile ilgili mevzuatlar ışığında araştırma görevlilerinin hakları, görevleri, sorumlulukları ve disiplin hükümleri konularında bilgiler sunuldu. Eğitimin ardından, Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy, fakültemizin ve üniversitemizin daha iyi seviyelere ulaşmasında kuruma karşı sorumluluklar, kurum aidiyeti ve kurum kültürünün önemini vurgulayarak, nitelikli araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri çerçevesinde araştırma görevlilerinden beklentilerini ifade etti. Hızal Yücesoy, Mühendislik Fakültesi tarafından farklı konularda uzman eğitmenlerin katılımıyla eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. Mühendislik Fakültesi akademik personel eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Doç. Dr. Sırrı Düğer’e hediye takdimiyle sona erdi.

25 May 2022 - 03:36 - Haberler

istanbul haber