Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğrencilerimizin Tübitak Başarısı

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Semra Can’ın danışmanlığında, Çevre Mühendisliği öğrencilerimizden Buket Erdoğan “Yeşil Sentez Yöntemiyle Üretilmiş Metal Organik Kafesin Sucul Ortamdan Adsorpsiyon ile Karbamazepin Giderim Potansiyelinin İncelenmesi” başlıklı ...

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Semra Can’ın danışmanlığında, Çevre Mühendisliği öğrencilerimizden Buket Erdoğan “Yeşil Sentez Yöntemiyle Üretilmiş Metal Organik Kafesin Sucul Ortamdan Adsorpsiyon ile Karbamazepin Giderim Potansiyelinin İncelenmesi” başlıklı proje önerisi ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır. Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

28 May 2022 - 01:57 - Haberler

istanbul haber