ZABITA MEMURU ALIMI SINAV SONUÇLARI 2022

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayımlanan ilana istinaden 09/05/2022 – 13/05/2022 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava iliş...

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayımlanan ilana istinaden 09/05/2022 – 13/05/2022 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin Kesin Asıl ve Yedek Başarı Listesi ektedir.

Asıl listede yer alan adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini atama talep dilekçesine eklemek suretiyle 25/07/2022 – 29/07/2022 tarihleri arası mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atama işlemleri yapılmaz.

Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Asıl başarı listesinde yer alan adaylar, süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır. 

Asıl ve yedek listede bulunan adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır. 

    1. Atama Talep Dilekçesi (  )

    2. Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

    3. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil kaydı (E-devlet sisteminden alınabilir.)

    4. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerlik görevini yapmış olanlar Terhis Belgesi – Tecilli olanlar E-devlet sisteminden alınabilir.)

    5. Sağlık Kurulu Raporu (Zabıta Memuru olarak görev yapmasına engeli olmadığını belirten tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya  Resmi Üniversite Hastanelerinden alınabilir.)

    6. İkametgah (E-devlet sistemi üzerinden Yerleşim Yeri Belgesi)

    7. 6 Adet Fotoğraf (Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş vesikalık)

    8. Sürücü Belgesi fotokopisi

    9. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

—————————————————————

İlan No:1- Kesin Başarı Listesi için 

İlan No:2- Kesin Başarı Listesi için 

İlan No:3- Kesin Başarı Listesi için 

İlan No:4- Kesin Başarı Listesi için 

İlan No:5- Kesin Başarı Listesi için 

İlan No:6- Kesin Başarı Listesi için 

Medektif

01 Tem 2022 - 13:38 - Haberler

istanbul haber