Kentlerde Kadın Görünürlüğü Projesine TÜBİTAK’tan Destek

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Negiz yürütücülüğünde hazırlanan “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kentsel Gelişim ve Kentte Kadın Görünürlüğü: SEGE Temelli Bir Saha Araştırması” isimli proje, TUBİTAK 1001 kapsamında 2022/1 çağrısı için başv...

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Negiz yürütücülüğünde hazırlanan “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kentsel Gelişim ve Kentte Kadın Görünürlüğü: SEGE Temelli Bir Saha Araştırması” isimli proje, TUBİTAK 1001 kapsamında 2022/1 çağrısı için başvuran bin 500 proje arasından destek almaya hak kazandı.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) için geliştirilen projede; toplumsal cinsiyet kimliğinin kentsel kamusal alanda kadın görünürlüğüne nasıl yansıdığı, günümüz kentlerinde halen nasıl ve ne ölçüde etkili olduğu araştırılacak. Ayrıca, kentlerde kadın görünümünü artırmanın yolu olarak siyasal, ekonomik ve toplumsal bağlamlarda eşit katılımın daha fazla sağlanması için önerilerin sunulması amaçlanıyor.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nilüfer Negiz, “Proje, güçlü toplum inşasında kadının statüsünün güçlenmesinin ve konuyla ilgili farkındalığın artırılması için 11. Kalkınma Planında hedeflenen; kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesi, sosyal-ekonomik hayata katılımının artırılması, kaynaklara erişimin kolaylaştırılması noktasında da katkı sağlayacak. Bu çerçevede proje bir durum tespiti yapmanın ötesinde politika önerileri ile daha eşitlikçi kentlerin oluşturulmasına hizmet edecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek araştırmalar Türkiye’de farklı gelişmişlik düzeyinde yer alan Antalya, Yalova, Zonguldak, Afyon, Gaziantep, Malatya, Çankırı, Şanlıurfa ve Kars illerinde yürütülecek. Görüşme ve anket tekniği ile belirlenen kentlerde görünür olan/olmayan kadınlardan veriler elde edilecek. Proje bu toplumsal katkıların yanı sıra proje ekibinin içerisinde yer alan ve okulumuz bünyesinde bulunan lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların akademik gelişimlerine de olumlu katkılar sağlayacak.” dedi.

15 ay sürecek projede; SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Negiz yürütücü, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Sallan Gül,  SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seda Efe, SDÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Niran Cansever, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı Öğr. Gör. Dr. Seda Tapdık araştırmacı olarak yer alıyor.

Medektif

28 Tem 2022 - 23:20 - Haberler

istanbul haber