TÜBİTAK–2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

12 ay sürecek “İklim Değişikliğinin Turizme Olumsuz Etkilerinin Çözümü Olarak Toplum Temelli Turizm: Türkiye’nin Turkuaz Kıyısı için Kanada Calgary Örneği Bir Model Olabilir mi?” başlıklı araştırma konusu, özet olarak şu şekildedir:  İklim değişikliği dünya genelinde, ülkelerin turizm sektörü üzerin...

12 ay sürecek “İklim Değişikliğinin Turizme Olumsuz Etkilerinin Çözümü Olarak Toplum Temelli Turizm: Türkiye’nin Turkuaz Kıyısı için Kanada Calgary Örneği Bir Model Olabilir mi?” başlıklı araştırma konusu, özet olarak şu şekildedir: 

İklim değişikliği dünya genelinde, ülkelerin turizm sektörü üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı etkilere sahiptir. Bazı ülkelerin turizmi bu durumdan faydalanırken, diğer ülkelerin turizmi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yaşamaktadır. Dolayısıyla turizm, iklim değişikliğine karşı oldukça savunmasızken aynı zamanda iklim değişikliğine de neden olabilir. Turizmin iklim kaynaklı kırılganlığı, yerel halkın bir ülkenin turizm politikasına ne kadar katıldığına bağlıdır. Yerel halk turizm politikasına ne kadar çok dahil olursa, bir topluluk iklim değişikliğinin etkilerine karşı o kadar dirençli olur. Bu nedenle, sürdürülebilir turizm, ilgili tüm ülkeler için bir alternatiftir. Toplum temelli turizm (CBT), vatandaşların katılımını, gücün yeniden dağıtımını vb. içerdiği için sürdürülebilir turizmin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kanada’nın Calgary şehrinde, iklim değişikliği etkilerine karşı dayanıklılık oluşturmaya yardımcı olan sürdürülebilir iklim projelerine yerel halk da dahil edilmiştir. Turkuaz Sahili ve Calgary benzer iklim kaynaklı tehlikelere maruz kalsa da, Türkiye’nin Turkuaz Sahilinde bulunan Antalya ve Muğla’da iklim değişikliğinin turizm üzerindeki etkilerine çözüm olarak çalışabilecek uyum ve dayanıklılık stratejilerini destekleyen toplum temelli bir turizm modelinin bulunmaması bir eksikliktir. Buna ek olarak, Türkiye’ye gelen uluslararası turist sayısının son birkaç yılda azalmasına rağmen, turizm Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Üstelik iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle, Akdeniz bölgesindeki turizm destinasyonu durumunda İspanya Türkiye’nin en iyi rakibi olacak ve Almanya’daki birçok şehir sakini Türkiye’ye gelmek yerine kırsal bölgelerine seyahat edecektir. Bu nedenle, önerilen bu araştırma, Calgary şehrinin iklim kaynaklı tehlikeleri azaltmak için bir uyum ve dayanıklılık stratejisi olarak toplum temelli bir turizm modelini nasıl uyguladığını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, Turkuaz sahillerin bu turizme katılımını sağlamak için böyle bir modelin geliştirilmesi ve uygulanması adına Kanada’nın Calgary kentinin deneyimlerinden yararlanarak Antalya ve Muğla başta olmak üzere Turkuaz Sahil için toplum temelli bir turizm modeli önerecektir. Böylece geliştirilip uygulanacak model ile Turkuaz Sahili’nin yerel halkının sektöre katılımı sağlanabilecektir. Modelin oluşturulmasında Calgary şehrinin seçilme nedeni toplum temelli turizm uygulama olarak Calgary modeli başarılı bir model olmasıdır.  Bu model, toplum temelli turizm modeli ile yerel halka, hükümet veya diğer paydaşlarla olan karar alma süreçlerine eşit olarak katılabilmeleri için kaynaklara, vasfa ve güce erişim fırsatı sağlamada başarı göstermiştir. Çalışma tasarımı hem tanımlayıcı hem de keşfedicidir ve veriler hem nitel hem de nicel araştırma teknikleri kullanılarak toplanacaktır. Sonuçlar, karar alıcıların hem Kanada’da hem de Türkiye’de sürdürülebilir turizme ilişkin yeni politikalar oluşturmalarına yardımcı olması için uluslararası bir konferansta sunulacaktır ve uluslararası hakemli bir dergide makale olarak yayınlanacaktır. Bu araştırma, Türkiye’nin turizm Stratejik Planını ve toplumsal değişimini ilerletmek için araştırmacının topluluk bağlantılarını Calgary politika topluluk bağlantılarıyla ilişkilendirerek deneyim sağlayacaktır.

Medektif

10 Ağu 2022 - 20:43 - Haberler

istanbul haber