TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 4

T.C. CİZRE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/6 SATIŞ   TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI   Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri                    : Satışa konu Şırnak İl, Cizre İlçe, Nur Mahallesi 319 Ada, 4 ...

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 4

T.C. CİZRE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/6
SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA
İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın
cinsi, niteliği, kıymeti,
adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Satışa konu Şırnak İl, Cizre İlçe, Nur Mahallesi 319 Ada, 4 Parsel nolu taşınmazın
kuş uçuşu yaklaşık mesafe olarak
Cizre Devlet Hastahanesine 2180 metre, Cizre Hükümet konağına 600 metre yafes Caddesine
180 metre Cizre dörtyol kavşağına 250 metre Manolay ve çimen sokağa cepheli vaziyette olduğu, taşınmaz
üzerinde bulunan yaklaşık 25 yıllık iki
katlı evin zemin kat alanının
yaklaşık 100 m²,   1. normal kat yapı
alanının 180 m² olmak üzere toplam 280
m², 25 yıllık tek katlı dükkanın
ise yapı alanının
10 dir.

Adresi                          : Şırnak İli Cizre İlçesi Nur Mahallesi
319 Ada 4 Parsel Cizre / ŞIRNAK

Yüzölçümü                  : 490,91 m2

Arsa Payı                    : Tam

İmar Durumu              :
Var

Kıymeti                        : 343.637,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü               : 19/01/2023 günü 14:00 14:05 arası 2. Satış Günü                            : 17/02/2023 günü 14:00 14:05 arası Satış Yeri                                     : CİZRE
ADALET SARAYI ÖNÜ


Satış
şartları :

1-  

İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin

%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-  
Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden
rüçhan hakları vardır.
Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan
alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-  İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-  
Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde
ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son
ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.

5-  
Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği


takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-     Satışa iştirak
edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/6 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/12/2022

 

 

Abdulkadir BİLİK Satış Memuru 139450

Medektif

21 Ara 2022 - 12:35 - Haberler

istanbul haber