Avrupa Hun İmparatoru Atilla Kimdir?

Atilla, Muncuk Han’ın oğlu olarak 395 yılında dünyaya gelmiştir. İsminin kökeni konusunda muhtelif görüşler olsa da, en bilinen görüşe göre Volga Nehri’nin eski adı olan "Atıl-İtil" kelimelerinden türetilmiştir. İsmi aslen "Attila" olsa da ülkemizde yaygın olarak "Atilla" şeklinde kullanılmaktadır.

Atilla, çocukluğundan itibaren çok iyi bir eğitimden geçmiştir. Henüz gençlik dönemlerinin başında çok iyi kılıç, kırbaç, ok ve yay kullanabiliyor, at binmede gösterdiği mahirliği ile tanınıyordu.

Babaları Rua’nın 434 yılında vefat etmesiyle Avrupa Hun İmparatorluğu’nun idaresini Atilla’nın kardeşi Bleda ele almış olsa da, üstün özellikleri nedeniyle bütün kararları alan daima Atilla olmuştur. Bleda’nın 445 yılında vefat etmesiyle Atilla resmi olarak imparatorluğun tek hükümdarı olmuştur. Avrupa ile yakın ilişkiler kuran Atilla, Roma ve Cermen tarafından yakından tanınan bir şahsiyet olmuştur.

Atilla yaşadığı dönemde cesur, ileri görüşlü, tuttuğunu koparan ve isabetli kararlar alan bir lider olarak nam salmış ve bu özellikleriyle Türk ve dünya tarihinde çok özel bir konuma sahip olmuştur. Nakara isimli bir kızla evlenen Atilla bu evliliğinden bir erkek çocuk sahibi olmuş, fakat hanımı doğum sırasında hayatını kaybetmiştir.

 


Batı Roma İmparatorluğu ile Hun dış politikası gereği iyi ilişkiler sürdüren Attila, Doğu Roma’nın tamamen egemenlik altına alınması sonrasında politikasını değiştirdi. Artık yapmak istediği şey Batı Roma'yı ve sonrasında Sasaniler'i egemenlik altına almaktı. 

Atilla'nın Batı Roma İmparatorluğu’na sefer düzenlemesi üzerine III. Valentinianus, Papa I. Leo’yu Paha biçilemeyen yüklü ganimetlerle birlikte Atilla'ya gönderdi. Papa I. Leo'nun Romayı ve cemaatini bağışlamasını ve seferi durdurmasını rica ederek ganimetleri sunması üzerine Atilla seferi durdurdu. 

Bazı kaynaklarda o dönem İtalya'da salgın haline gelen veba hastalığının da Atilla'nın seferi durdurma kararında etkili olduğu belirtilmektedir. Böylece Atilla Han, Roma’yı haraca bağlayan ve Papaya diz çöktüren hükümdar olarak tarihe geçmeyi başarmıştır.

 

 

Atilla İtalya'dan dönüşünde Burgundlar’ın prensesi İldiko ile tanışarak evlendi. Rivayetlere göre evlendiği gece karısı İldiko tarafından zehirlenerek öldürüldü. Atilla'nın gömüldüğü yer kesin olarak bilinmemektedir. Cenazesine katılanların ve cenazeyi defneden görevlilerin mezar yerinin gizli kalması için öldürüldüğü söylenir. Bazı tarihçiler, o dönem Tuna Nehri yatağının kısa bir süre için değiştirildiği ve Atilla'nın hazineleriyle birlikte nehrin altına gömüldüğünü düşünmektedir. 

Türkler milattan önce IV. yüzyılda, kuzeybatı Çin ile Orhun ırmağı arasındaki bölgede yaşarken, Çin kayıtlarında Hiung-nu (Türkçe Hun: halk, insan) adı ile anılmaktadır. Yani Çinlilerin Türkleri Hun olarak adlandırmasının neticesinde bu isim ortaya çıkmıştır. Asya'daki Büyük Hun İmparatorluğu'nun zayıflaması sonucu imparatorluğun hakimiyeti altında yaşayan Türk boyları hayvanlarına yeni otlaklar bulmak amacıyla batıya doğru göç etmeye başladılar. Batıya doğru kayma kavimler göçüne sebep oldu. Türklerin bu göçleri sonucu Avrupa Hun İmparatorluğu kuruldu. 

Avrupa Hunlarının Moğol olduğu yönünde iddialar olsa da, tarihi kayıtların ekseriyetle Türk oldukları konusunda birleştikleri ve hükümdar ailesinde: Karaton = Karatun (güçlü soy) ve Muncuk = Boncuk (Atilla'nın babası) gibi bir çok Türkçe isim kullanıldığı  bir gerçektir.

05 Ara 2020 - 14:02 - Kimdir