Hülagü Kimdir?

Hülagu Han Dedesinin ölümünden sonra Mengü Han tarafından güneydeki İran ve Abbasiler üzerinde dedesinin politikalarını devam ettirmesi için görevlendirilmiştir. Bilime ve kimyaya düşkünlüğü bilinen Hülagu Han “Tengricilik” inancına sahipti. 

Babası, Hülagu'ya kendisine direnmeyen kasaba ve topluluklara karşı zor kullanmamasını ve hoşgörülü davranmasını öğütlerken direnenleri kılıçtan geçirmesini tavsiye etmişti. Kurduğu büyük bir orduyla İran üzerine ilk seferini düzenlerken herhangi bir dirençle karşılaşmamıştır. Haşhaşilerin yüzyıllardır kimsenin alamayacağı söylenen ünlü Alamut Kalesi’ni büyük bir ustalıkla ele geçirmiştir.

Hülagu Han'ın Alamut Kalesi'ni Ele Geçirmesi

Ordusundaki Hitaylı mühendislerin sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan Alamut Kalesi’ni ele geçirmede etkili olması, yapılan seferin dünyaca üne kavuşmasına neden olmuştur. Kalenin altındaki tepenin derinliklerine doğru tünellerin kazılması fikrini veren mühendisler, yüzyıllardır hiçbir orduya geçit vermeyen kalenin alınmasını sağlamıştır. 

Tünelleri petrol ve barut ile doldurtan Hülagu Han, kalenin bulunduğu tepeyi dev bir bombaya dönüştürerek kaleyi havaya uçurmuştur. Hiç alınamaz denilen Alamut'un yıkılışının ardından Hülagu Han orduları Bağdat'a yönelmiştir.

Bağdat'a ulaşır ulaşmaz Halife Mutasım'dan kendisine teslim olmasını istese de halife buna yanaşmaz. Kendilerine saldırırsa Allah'ın gazabına uğrayacaklarını söyleyen halifeye rağmen şehre kanlı bir sefer düzenleyen Moğol orduları yıkıcı savaş gücü ile zorlanmadan şehri ele geçirir. Bağdat'ı ele geçirmekle yetinmeyip, şehirden kaçmak isteyenleri de yakalatıp öldürtmüştür. 

Halifeyi öldürmeden önce şehrin yakılmasını ve halkın katledilmesini izlettirmiştir. Ardından halifeyi de öldürten Hülagu bu işi adeta bir tören havasında gerçekleştirmiştir. 250 bin kayıp verilen Bağdat'ta ibadethanelerden kütüphanelere, hastaneden neredeyse tüm evlere kadar her şey yıkılmıştır.

Bağdat'ın ardından Filistin seferi ile yıkıma devam eden Moğol orduları, eğer taht karışıklıkları baş gösterip kuzeye geri dönülmesi emrini almasaydı belki de önüne gelen pek çok yeri daha yakıp yıkacaktı. Hülagu Han tarafından ordunun bir kısmı sefere devam etmesi için arkada bırakılsa da Araplar tarafından yenilgiye uğratılmaktan kaçamamıştır. 

Hülagu Han İntikam almak için yeni bir ordu kurmuş, ancak kuzeni Berke Han’ın ona karşı açtığı savaş bu seferden vazgeçmesine neden olmuştur. İlerleyen zamanda Müslüman olan Berke, Hülagu Han'ın tüm Müslüman şehirlerini yıkıp yağmaladığını söyleyerek akıttığı Müslüman kanlarına karşılık olarak ona savaş açmıştır. Kuzeni Berke Han ile yaptığı savaşta uğradığı bozgun Hülagu'nun ilk yenilgisi olmuştur. 1265'te ölümünde atı ve cariyeleri de kurban edilerek onunla birlikte gömülmüştür. Cenazesi tengricilik geleneğine göre yapılan son hükümdar olarak bilinmektedir.

05 Ara 2020 - 14:05 Ankara- Kimdir