Babür Şah Kimdir?

Babür Şah Hindistan’daki en büyük Müslüman Türk Devleti olan Gürganiyye Devletinin kurucusu. Asıl adı Zahireddin Muhammed Babür’dür. Timur Han soyundan gelip, babası, Sultan Ebu Said’in oğlu, Fergana hükümdarı Ömer Şeyh Mirza’dır.

14 Şubat 1483’te Fergana’da doğdu. 1493’te babasının ölümü üzerine, Fergana hükümetine varis oldu. 11 sene Özbek ve Tatar melikleri ile savaş edip, nihayet hakimiyeti sağlayamayacağını anlayarak güneye indi. 1504’te Kabil’i fethedip kendisine başşehir yaptı. Aynı zamanda Gazne’yi aldı ve kısa zamanda Afganistan’ın büyük bir kısmını içine alan bir devlet kurdu. 1511 Ekiminde Semerkant İmparatorluk tahtına oturdu. Bir ay sonra Taşkent’i, Buhara’yı aldı, bütün Maveraünnehir’e hakim oldu. Fakat, bir müddet sonra, Özbekler tarafından ata yurdundan kovuldu.

Babür Şah, 1519’da Hayber’i geçerek, Hindistan’a girdi. Pencab’a düzenlediği beş sefer sonunda bütün kuzey Hindistan’ı fethetti. 1525’te Hindistan’ın tamamını fethetmek üzere Kabil’den ayrıldı. 1526’da, yani Osmanlılar’ın Mohaç Zaferinden birkaç ay önce, Paniput Meydan Muharebesinde Sultan İbrahim Ludi’nin 100.000 asker ve 1.000 filden müteşekkil büyük ordusunu yendi. Bu zaferle Babürlüler (Gürganiyye) Devletini kesin olarak kurdu (1526). Böylece Hindistan Türk İmparatorluğu tacı Ludilerden Babür’e geçti.

Bu başarıdan sonra Delhi, Agra ve Hanpur’u alan Babür Şah, Agra’yı başşehir yaptı. 1527’de Hindular üzerine yürümek için Agra’dan çıktı. Hindular, aralarında ittifak kurduktan sonra, 100.000 kişilik bir ordu ve birkaç yüz zırhlı fille yeni Hindistan fatihinin üzerine yürümeye başladılar. Çok kritik ve tarihi bir andı. Babür’ün harbi kaybetmesi demek, Ganj Vadisinin Hinduların eline düşmesi, netice itibariyle beş asırlık Müslüman ve Türk hakimiyetinin Hint kıtasından atılması demekti. Babür 13.500 kişilik pek seçkin bir Türkistan atlı birliği ile düşman üzerine yürüdü. Yanında Osmanlı Türklerinden Mustafa Rumi’nin kumanda ettiği bir topçu birliği de bulunuyordu. Hindularda ne top, ne de tüfek vardı. Ateşli silahlar ve Türk atlısının üstün savaş kabiliyeti, Babür’e savaşı kazandırdı. Düşman tamamen imha edildi. Bu, Babür Şah için Paniput’tan daha büyük bir zaferdi. Biyana civarında geçen bu Kanva Meydan Muharebesinde birkaç saat içerisinde düşmanı yok eden Babür, “Gazi” unvanını aldı. Meşhur Zeynüddin Hafi’nin torunu Şeyh Zeyn Hafi’nin kaleme aldığı Zafername, bütün İslam memleketlerinin hükümdarlarına gönderildi. Bundan sonra Odh (Audh) eyaleti de fethedildi. Art arda yapılan fetihlerle Babür İmparatorluğunun sınırları çok genişledi.

Babür Şah, 25 Aralık 1530’da Agra’da öldü ve vasiyeti üzerine pek sevdiği Kabil’e götürülüp, orada gömüldü. 1526’da kurduğu devlet 1858 senesinde İngilizlerin işgaline kadar, 332 sene varlığını sürdürmüştür. Kabri üzerine Şah Cihan tarafından 1646’da muhteşem bir türbe yaptırıldı. Babür Şah memleketin imarı için gayret gösterdi. Hindistan ve Afganistan’da birçok yollar, kervansaraylar ve medreseler yaptırıp, fethettiği yerleri mamur hale getirdi. Âlim, edip bir zat olan Babür Şah, hayatını kendisi yazdı. Tüzük-i Baburi (Babürname) adını verdiği bu kitabı, Ekber Şah zamanında Çağatay dilinden Farsça'ya sonra İngilizce'ye tercüme edilerek neşredildi. Türkçe pek değerli bir Aruz risalesi yazdı ve kendisine doğduğu zaman Zahirüddin Muhammed adını veren zahiri ve batıni ilimlerin hazinesi büyük mutasavvıf Hace Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerinin Farsça Hanefi fıkhı üzerine yazdığı Risale-i Validiyye’yi Türkçe nazma çevirdi. Yine Hanefi mezhebine ait fıkıh bilgilerini içine alan Mübeyyen adlı eseri yazdı. Şiirlerini Divan’da topladı. Orijinal yazı stili, “Hatt-ı Baburi” adıyla meşhur oldu. Babür, Türkçe’den başka pek mükemmel surette Farsça, Arapça ve Moğolca biliyordu. Ölümünden sonra “Hazret-i Firdevs-Mekani” ve “Hazret- i Giti-Sitani” (Cihan Fatihi) diye anılmıştır.

# babür şah kimdir, babür şah eserleri, babür şah türk mü, babür şahı celaleddin muhammed akbar, babür şah babürname, babür şah devleti, babür şah kitap, babür şah şiirleri, babür şah sözleri, babür şah islam ansiklopedisi, babür şah babası, babür şah babürname nedir, babür şah bahçesi, baki babür şah, babür şah cihan, babür şahı cihan, babür şahı celaleddin muhammed, babür imparatorluğu şah cihan, babür şah divanı, babür şah divanı pdf, osmanlı da şah ne demek, babür şah eşi, babür şah edebi kişiliği, babür şah ekşi, babür şah ve eserleri, babür imparatoru ekber şah, babür şah filmi, babür şah filmi izle, babür şah gazelleri, babürşah gezi yazısı, babür şah hatıra eseri, babur sah haqqinda melumat, babür şah hayatı, babür şah hindistan, babür şah hatıra, babür şah'ın hatırası, böyük moğol imperatoru babur şah haqqında məlumat, böyük moğol imperatoru babur şah haqqında, babür şah'ın eşi, babür şahın eserleri, babür şah'ın babürname, babür şah'ın seccadesi, babür şah'ın oğlu, babür şah'ın hayatı, babür şah'ın şiirleri, babür şah imparatorluğu, babür şah in eşi, babür imparatoru şah cihan, osmanlı şah ismail savaşı, babur şah moğol imparatoru, babür şah karısı, babür şah kısaca hayatı, babür şah kitapyurdu, babür şah kim, babür imparatoru şah cihan kimdir, babür şah mezarı, babür şah mübeyyen, babür şah mustafa rumi, babür şah tac mahal, nedim babür şah, babür şah orhan yeniaras, babür şah osmanlı, babür şah pdf, osmanlı şah sofrası, osmanlı süleyman şah, babür şah şecere i türki, babür şah timur, babür şah tarafından yazılan eser, babür şah babürname türü, babür şah vekayi, babür şah vikipedi, babür şah hayatı ve eserleri, vekayi babür şah, osmanlı şah yapı, babür şah kimin

05 Ara 2020 - 14:12 Ankara- Kimdir

istanbul haber