Sultan Alparslan Kimdir?

Selçuklu-Karahanlı savaşı başlamadan 20 Ocak 1029’da doğdu. Henüz küçük yaşta iken, babası Çağrı Bey’in hastalanması üzerine idareyi ele alarak Gazneli taarruzlarını durdurması,1049’da Karahanlılara ve 1058’de Gaznelilere karşı zaferler kazanması, Çağrı Bey’in son yıllarında veliaht sıfatıyla yönettiği Horasan ve bütün Selçuklu topraklarında büyük bir itibar kazanmasını sağladı. Çağrı Bey’in Ağustos 1008’da ölümü üzerine Horasan Meliki oldu.

Sultan Alparslan, Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğludur. 

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Eylül 1063’te ölünce, vasiyeti üzerine tahta üvey oğlu Süleyman çıktı. Vezir Amîdülmülk tarafından tahta çıkarılan Süleyman’a karşı Alparslan, ağabeyi Kirman Meliki Kavurd, amcası Mûsâ İnanç Yabgu, Çağrı ve Tuğrul beylerin amcazadeleri olan Selçuk’un torunu Kutalmış taht üzerinde hak talep etti.

Alparslan, önce Herat’ta bulunan amcası İnanç Yabgu üzerine yürüyerek onu mağlûp etti. Ardından ordusu ile imparatorluk başkenti Rey’e doğru hareket etti. 1063 yılının son günlerinde yapılan savaşta Kutalmış’ı da mağlûp etti. Alparslan’ın Rey’e girmesi üzerine İsfahan’a kadar ilerleyen Kirman Meliki Kavurd bölgesine geri döndü. Alparslan’ın tahta çıkarak adına hutbe okutup sikke kestirmesinden sonra saltanatı, Halife tarafından da 27 Nisan 1064’te tasdik ve ilân edildi.

ANADOLU’YA YAPILAN TÜRK GÖÇLERİ

Selçuklu, devlet teşkilâtı, kuvvetli ordusu ve mükemmel idaresiyle Orta Asya kendilerini emniyette görmeyen ve ekonomik sıkıntı içinde bocalayan Türk toplulukları için sığınılacak kapı oldu. Bu sebeple dönmemek üzere Selçuklu topraklarına akan ve Oğuz ağırlıklı Türk boyları, kimi Selçuklu şehzadelerinin hizmetine girerek fetihlere katılırken kimi de kendi beylerinin emrinde, yeni yurtlar edinmek için savaştı. Selçuklu ülkesinin hemen her tarafına XI. yüzyılın başlarından beri aralıksız süregelen göçler yer yer sosyal rahatsızlıklara da neden oldu. Bu sorun konargöçer Türklerin hayat şartlarına uygun, Orta Asya’ya benzeyen ve hayvan yetiştirmeye elverişli Anadolu’nun fethini zorunlu kıldı.

Hıristiyanların elinde bulunan Anadolu’nun fethedilmesi hususunda kararlı olan Selçuklu devlet adamları, Türkleri Bizans sınırlarına sevketmeyi devletin resmî iskân siyaseti olarak gördü. Fakat Anadolu’ya ulaşmak için Urmiye gölü yöresinden Tiflis’in kuzeyine kadar uzanan yerlerde Bizans’a bağlı ileri karakol vazifesi gören küçük prensliklerin ortadan kaldırılması gerekiyordu.

Anadolu’nun Kilidi Ani Şehrinin Fethi

Sultan Alparslan, Gürcistan seferinin ardından Doğu Anadolu’ya geçerek 16 Ağustos 1064’te Bizans’ın elinde olan, bölgenin en müstahkem şehri Ani’yi fethetti. Ani’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi Doğu’da ve Batı’da büyük yankı uyandırdı.

Sultan Alparslan’ın Doğu Seferi

1065 sonbaharında büyük bir ordu ile Hârizm’e hareket eden Alparslan, Mangışlak taraflarında kervanlara saldıran, kargaşa çıkaran asileri uzaklaştırdı. Daha sonra Kıpçakları itaat altına alarak doğuya yöneldi ve Mâverâünnehir’e girdi. Cend şehrinde bulunan atası Selçuk Bey’in mezarını ziyaret etti. Cend topraklarını Selçuklulara bağlayarak seferini tamamladı. Alparslan’ın asayişi sağlamak amacıyla başlattığı doğu seferi, Hazar denizinden Taşkent’e kadar bütün toprakların büyük bir kısmı savaşmaya dahi gerek kalmadan Selçuklu hâkimiyetine girmesiyle sonuçlandı.

Sultan Alparslan’ın Azerbaycan Seferi

Sultan Alparslan, 1068 yılı başlarında ikinci Kafkasya seferine çıktı. Amacı Azerbaycan’ı tamamen Selçuklulara bağlamaktı. Bu seferde Tiflis dahil Azerbaycan şehirleri fethedildi.

Anadolu’ya Türk Akınları

Sultan Alparslan, her iki Kafkasya seferini de yarım bırakmasına rağmen Türklerin Anadolu’daki ilerlemeleri devam etti. Anadolu’nun ellerinden gittiğini gören Bizans, imparatoriçe ile evlenerek tahta geçen Roman Diyojen’i kurtarıcı olarak gördü. Roman Diyojen, 1068 baharında çoğunluğu ücretli askerlerden oluşan bir ordu ile Anadolu seferine çıktı. Roman Diyojen, Orta Anadolu üzerinden güneye inip Suriye yolunda stratejik değeri olan Menbiç Kalesi’ni fethederek geri döndü. Ardından yapılan iki sefere rağmen netice alınamadı. Bunun üzerine Diyojen, Türk meselesini kökünden halletmek üzere büyük bir orduyla yalnız Anadolu’yu akıncılardan temizlemek değil, İran içlerine yürüyerek Selçuklu başkentini de zaptetmek amacıyla 13 Mart 1071 günü dördüncü seferine çıktı.

İslam Birliği Mücadelesi

Sultan Alparslan, bu sırada Suriye’de Fâtımîler ile mücadele ediyordu. Çünkü Tuğrul Bey’den beri Selçukluların kurmaya çalıştığı İslâm dünyasındaki dinî-siyasî birlik, Fâtımîlerin aksi yöndeki çabaları sebebiyle gerçekleşemiyordu.

MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ

26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt ovasında yapılan meydan savaşında Selçukluların kazandığı büyük zafer Türklere Anadolu kapılarını açarak dünya tarihinine tesir etti.

Artuk, Mengücük, Saltuk, Dânişmend ve diğer Türk beylerinin güçleriyle birlikte Bizans kuvvetlerinin ancak dörtte birine denk gelmesine rağmen Selçuklu ordusu moral gücünün yüksekliği, taktik üstünlük, Sultan Alparslan’ın konuşması ve savaş esnasında Peçenek (Kuman), Uz (Oğuz) kuvvetlerinin Selçuklu safına geçmesi sayesinde savaşı kazandı. Bizans ordusu pek çoğu ücretli, aralarında dil, din, ortak gaye gibi birleştirici unsurlar olmayan kuvvetlerden oluşuyordu. Selçuklu ordusu yalnız Müslüman Türklerden ibaretti. Bizans kumandanları arasında rekabet ve çeşitli fikir ayrılıkları bulunurken Selçuklu kumandanları, Alparslan’ın etrafında kenetlenmişti. Bizans ordusunun manevra kabiliyeti zayıf, ağır teçhizatlı birliklerine karşı Türk kuvvetlerinin hafif teçhizatlı, manevra kabiliyeti yüksek süvari kıtalarından meydana gelmiş olması, savaşın seyri ve sonucunu etkiledi. Savaşın kazanılmasında en önemli neden Sultan Alparslan’ın Türklerin tarih boyunca kara ve deniz savaşlarında kullandıkları, Kurt Kapanı (Turan, Hilal Taktiği) taktiğini kullanması oldu.

SULTAN ALPARSLAN NASIL ÖLDÜ?

Sultan Alparslan, Karahanlı topraklarında bir süre kuşatmaya direndikten sonra teslim olarak huzura kabulünü isteyen Barzam Kalesi kumandanı Yûsuf Hârizmî (Barzemî) tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle vurularak ağır şekilde yaralandı, dört gün sonra da 24 Kasım 1072’de şehit oldu.

# alparslan türkeş, alparslan arslan son hali, alparslan a. başaran, alparslan'a kalan miras, alparslan kuytul, alparslan anadolu lisesi, alparslan arslan, alparslan özmol, alparslan kuytul kimdir, alparslan bayraktar, alparslan ortaokulu, alparslan arslan kimdir, alparslan anlamı, alparslan anadolu lisesi okulsis, alparslan anadolu lisesi taban puanı, alparslan anadolu lisesi duyurular, a haber alparslan türkeş, a haber alparslan kuytul, a haber alpaslan ateş, sultan alparslan a verilen unvan, sultan alparslan a mektup, alparslan babası, alparslan baksu, alparslan babaoğlu, alparslan bey, alparslan bayraktar kimdir, alparslan babaoğlu ebru, alparslan babası kimdir, alparslan celbiş, alparslan caddesi, alparslan caddesi cennet, alparslan çakırbeyli, alparslan ceran, alparslan çelik, alparslan caddesi sancaktepe, alpaslan ceylan, c.alparslan ertuğ, alparslan çakırbeyli kimdir, alparslan çakırbeyli kim, alparslan çakırbeyli eşi, alparslan çelik kimdir, alparslan çalışkan, alparslan çakır, alparslan demir, alparslan dönemi, alparslan dizisi, alparslan dan sonraki hükümdarlar, alparslan durmaz, alparslan demirbilek, alparslan dinçer, alparslan demirci, d.bakır sur alparslan anadolu lisesi, alparslan erdem, alparslan eşkiya, alparslan edho, alparslan eşkiya dünyaya hükümdar olmaz, alparslan eratli, alparslan eşi, alpaslan eratlı, alparslan erten, e okul alparslan ilkokulu, alparslan filmi, alparslan filmi izle, alparslan fenerbahçe, alparslan futbolcu, alparslan filmi ne zaman, alparslan fetihleri, alparslan facebook, alparslan fb, alparslan güreş, alparslan gazi, alparslan görgülü, alparslan gazi kimdir, alparslan güney, alparslan genç, alpaslan göztepe, alparslan güngör, alparslan g, alparslan kuytulu, alparslan koçubez, alparslan hoca, alparslan han, alparslan hangi devleti kurdu, alparslan hayatı, alparslan hoca kimdir, alparslan heykeli, alparslan hangi savaşta öldü, pınar alparslan h&m, alparslan ın karısı, alparslan ın ölümü, alparslan hangi devletin hükümdarı, alparslan ın babası, alparslan ın anlamı, alparslan ı kim oynuyor, alpaslan ışık, alparslanı kim öldürdü, alparslan in oğulları, alparslan'ı oynayan, alparslan'ı öldüren, hızır alparslan ı dövüyor, sultan alparslan ı kim öldürdü, alparslan ın karısı nasıl öldü, sultan alparslan ı kim oynayacak, hızır alparslan ı vuruyor, hızır alparslan ı kurtarıyor, alparslan isminin anlamı, alparslan iş merkezi, alparslan ilkokulu, alparslan isim anlamı, alparslan isminin anlamı nedir, alparslan ilköğretim okulu, alparslan ilkokulu esenyurt, alparslan izle, i alparslan anadolu lisesi, alparslan i.ö.o, alpaslan jandarma karakolu, alpaslan jandarma özel operasyon tabur komutanlığı, jinemed alparslan baksu, jenerik alparslan kuytul, jay alparslan, jinekolog alparslan deniz, jinekolog alparslan baksu, jöak alparslan, alparslan kimdir, alparslan kuytul nereli, alparslan kuytul kim, alparslan kimin oğlu, alparslan kuytul twitter, alparslan kuytul ekşi, alpaslan k, k.maraş alparslan türkeş bulvarı, yaşar alpaslan k.maraş, k.maraş sultan alparslan anadolu lisesi, alparslan lisesi, alparslan lakabı, alparslan lisesi fatih, alparslan lise, alparslan lisesi taban puanı, alparslan lisesi ankara, alparslan lisesi kars, alparslan lisesi diyarbakır, alparslan mesleki ve teknik anadolu lisesi, alparslan malazgirt, alparslan mezarı, alparslan malazgirt savaşı, alparslan melikşah, alparslan melik kayıkçı, alparslan mı alpaslan mı, alparslan müslüman mıydı, m. alparslan akyıldız, m.alparslan akyıldız kimdir, m.alparslan küçük, m.alparslan akyıldız linkedin, m.alparslan.edu.tr ebys, alparslan m.t.a.l, alparslan ne demek, alparslan nasıl öldü, alparslan nas, alparslan ne zaman öldü, alparslan nereli, alparslan nasıl vefat etti, alparslan ne zaman doğdu, alparslan nuhoğlu, n.alparslann instagram, alparslan ortaokulu gop, alparslan ortaokulu merter, alparslan oğulları, alparslan ortaokulu esenyurt, alpaslan okulu, alpaslan ozturk, o ses türkiye alpaslan, alparslan o ses tutam yar elinden, alparslan o ses, o ses alpaslan, o ses alpaslan adsay, o ses alpaslan anam, alparslan özmol boyu, alparslan ölümü, alparslan özmol öldümü, alparslan özmol kimdir, alparslan özmol eşi, alparslan özmol kaç yaşında, alparslan pehlivanlı, alparslan patoz, alparslan padişah, alparslan patoz yedek parça, alparslan pehlivanlı kimdir, alparslan polat, alpaslan parlakçı, alparslan peker, alparslan rolünü kim oynuyor, alparslan resmi, alparslan reis, alparslan rolü uyanış, alparslan racon, alparslan rus uçağı, alparslan rolü uyanış büyük selçuklu, alparslan racon sahneleri, alparslan sultan, alparslan sözleri, alparslan salt, alparslan sitesi, alparslan savunma bilimleri enstitüsü, alparslan sokak, alparslan serhat demir, alparslan soy ağacı, ş. alparslan yasa, alparslan_s, alparslan şahin, alparslan şen, alparslan şengezer, alparslan şarkısı, alparslan şarkıları, alparslan şiiri, alparslan şentürk, alparslan şimşek, alparslan türkeş sözleri, alparslan türkeş nereli, alparslan türkeş kimdir, alparslan türkeş üniversitesi, alparslan türkeş ne zaman öldü, alparslan türkeş gerçek adı, alparslan türkeş mezarı, alparslan t, alparslan t shirt, alparslan uysal, alparslan uyanış, alparslan uzem, alparslan uçar, alparslan ulaş şerbet su, alparslan ünvanı, alparslan uysal kpss, alparslan üniversitesi, muş alparslan üniversitesi, alparslan üniversitesi taban puanları, alparslan üniversitesi yüksek lisans, alparslan ünsal, alparslan üniversitesi öğrenci girişi, alparslan üniversitesi öğrenci işleri, alparslan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, alparslan ü, alparslan veziri, alparslan vikipedi, alparslan ve süleyman şah, alparslan ve kutalmış, alparslan ve kılıçarslan, alparslan ve melikşah, alparslan ve diyojen, alparslan ve özlem, alparslan yamanoğlu, alparslan yücel soysal, alpaslan yıldırım, alparslan yılmaz, alparslan yamanoğlu kimdir, alparslan yige, alparslan yakın, alparslan yaman, alparslan zehir, alparslan zaim, alparslan zurnacı, alparslan zamanı, alparslan zamanı harita, alparslan zengin, alparslan zaferler çağı, alparslan zırhı, alparslan alp 07 platin, alparslan anadolu lisesi 06200 yenimahalle/ankara, alparslan 1071, alparslan 1071 izle, alparslan 1071 filmi, alparslan 1 barajı, alparslan 1072, alparslan 1071 malazgirt, alparslan 1071 ne zaman vizyonda, alparslan 1071 sözleri, 1. alparslan, alpaslan 1 barajı, alpaslan 1 hes, trt 1 alparslan dizisi, trt 1 alparslan, muş alparslan 1 barajı, muş alparslan 1 barajı yılan, eüaş alpaslan 1 hes, alparslan 2 barajı, alparslan 2 barajı son durum, alparslan 2 barajı nerede, alparslan 2 barajı iş kazası, alparslan 2 hes, alparslan 2 barajı muş, alparslan 2 barajını kim yapıyor, alparslan 2 barajı ne zaman bitecek, 2. alparslan, alparslan 2 barajı energo pro, alparslan 2 barajı son dakika, alparslan türkeş 3 mayıs, alparslan türkeş 32.gün, alparslan türkeş 3 mayıs savunması, alparslan türkeş 3 mayıs sözleri, edho alparslan 3 kurşun, alparslan sokak no 3, 3 nisan alparslan türkeş, 3 mayıs alparslan türkeş sözleri, 3 nisan alparslan, 3 mayıs 1944 alparslan türkeş, alparslan 40, 4 nisan alparslan, alparslan türkeş 4 nisan, 4 nisan alparslan türkeş, 4 nisan alparslan türkeş ölüm yıldönümü sözleri, 4 nisan 1997 alparslan türkeş, alparslan 50 bin, alparslan 53, alparslan 50 lira, alparslan ortaokulu 5. sınıf listeleri, alparslan ortaokulu 5. sınıf listeleri 2019, alparslan ortaokulu 5 sınıf listesi, alparslan ortaokulu 5. sınıf listeleri 2020, alparslan türkeş 500 kişilik ordusu, tv 5 alparslan kuytul, alparslan türkeş 60 darbesi, alparslan türkeş 60 darbesindeki rolü, alparslan ortaokulu 6. sınıf listeleri, fatma.alparslan 61, fatma alparslan 61 instagram, alparslan 6, alparslan_7, alparslan ortaokulu 7. sınıf listeleri, alparslan türkeş 7 ışık, alparslan sokak no 7, alparslan türkeş 80 darbesi, alparslan türkeş 80 ihtilali, alparslan ortaokulu 8. sınıf listeleri, alpaslan tv 8, alpaslan 8 aysegul instagram, alparslan türkeş 9 ışık, alparslan türkeş 9 ışık pdf, alparslan türkeş 9 ışık nedir, alparslan türkeş 9 ışık kitabı, alparslan türkeş 9 ışık maddeleri, alparslan türkeş 9 ışık oku, alparslan türkeş 9 ışık sözleri, alparslan sokak no 9, 9 ışık alparslan türkeş, 9 ışık alparslan türkeş pdf, alparslan hangi boydan, alparslan hangi devlet, alparslan'a hangi ünvan verilmiştir, alparslan hangi dil, sultan alparslan hangi boydan, sultan alparslan hangi devlette hükümdarlık yapmıştır, türkiyede kaç tane alparslan ismi var, türkiye'de kaç tane alpaslan var, alparslan kaç yaşında öldü, alparslan kaç yılında öldü, alparslan kaç yaşında, alparslanin kac cocugu var, türkiyede kaç alpaslan var, damla alparslan kaç yaşında, serpin alparslan kaç yaşında, eskiya alparslan kac yasinda, alparslan kim, alparslanı kim oynuyor, edho alparslan kim, sultan alparslan kim öldürdü, sultan alparslanı kim öldürdü, sultan alparslanı kim oynuyor, sultan alparslanı kim oynadı, alparslan kimi vuruyor, alparslan kimi yendi, edho alpaslan kimin oğlu, alparslan kiminle savaştı, alparslan kimlerle savaştı, alparslan nasıl yazılır, alparslan nasıl ölmüştür, alparslan nasıl okunur, alparslan nasıl biriydi, alparslan nasıl isim, alparslan nasıl kurtuldu, selçuklu alparslan nasıl öldü, alparslan ne zaman vizyona girecek, alparslan ne anlama gelir, alparslan ne demek tdk, alparslan ne demek kuranda geçiyor mu, alparslan ne yapmıştır, alparslan neden öldü, sultan alparslan neden öldü, sultan alparslan neler yapmıştır, alparslan nerede öldü, alparslan nerede doğdu, sultan alparslan nerede gömülü, alparslan nereden geldi, alparslan türkeş neden sürgün edildi, alparslan kuytul neden içerde, alparslan özmol neden öldü, alparslan türkeş neden öldü, alparslan türkeş neden başbuğ denir, alparslan türkeş neden darbe yaptı, alparslan türkeşin tırnakları neden söküldü, yusuf alparslan niye çattın kaşlarını, alper alparslan başka dost, bir alparslan türkeş caddesi, alparslan demir bir yudum kitap, alparslan mehmet bıyık bir delinin hatıra defteri, alpaslan ruçoğlu, alparslan türkeş darbeci değil mi, alparslan doğru yazılışı, alparslan isminin doğru yazılışı, alparslan gibi isimler, alparslan ile ilgili sözler, alparslan ile süleyman şah, alparslan ile romen diyojen arasındaki konuşma, alparslan ile uyumlu isimler, alparslan ile hızır ali kardeş mi, alparslan ile ilgili bilgiler, alparslan ile ilgili şiir, alparslan ile ilgili kompozisyon, alparslan türkeş için sözler, alparslan türkeş için yazılan şiirler, alparslan türkeş için yazılan şarkılar, alparslan türkeş menzil için kime hangi görevi verdi, alparslan türkeş şehitler için sözleri, alparslan üniversitesi kayıt için gerekli evraklar, alparslan türkeş türkiye için ne yaptı, alpaslan ateş iste, alparslan arslan ne kadar ceza aldı, alparslan özmol ne kadar kazanıyor, alparslan mi alparslan mi, alparslan ölecek mi, alparslan bitişik mi yazılır, alparslan türkeş mi, alparslan türkeş ermeni mi, alparslan türkeş darbeci mi, alparslan kuytul çıktı mı, alparslan öldü mü, alparslan öldümü eşkıya, alparslan özmol öldü mü, alparslan özmol öldü, alparslan özmol öldü mü 2020, alparslan özmol öldü mü 2019, alparslan özmol öldü mü son dakika, alparslan sari, alparslan sarı, alparslan'dan sonra tahta çıkan selçuklu sultanı, alparslan'dan sonra tahta kim geçti, alparslan'dan sonra tahta kim çıktı, alparslan'ın ölümünden sonra yerine kim geçmiştir, alparslan türkeş söz, alparslan türkeş söz konusu vatansa, sultan alparslan söz, alparslan kuytul söz, muş alparslan yök atlas, alparslan türkeş üniversitesi yök atlas, alparslan dan önce anadolu, alpaslan örnek

05 Ara 2020 - 14:14 Ankara- Kimdir

istanbul haber