Uldız Han Kimdir?

Kavimler göçü ile Avrupa'ya gelen Hunlar, Kama Tarkan öncülüğünde Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardı. Aynı zamanda Avrupa'da yer alan kavimleri göç etmeye zorlayarak, Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesine dolaylı yoldan katkı sağladılar.

Uldız Han, Alypbi'den sonra başa geçen Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarıdır. 390 yılında başa geçmiş ve 410 yılında vefat etmiştir. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun altıncı hükümdarıdır. Yirmi yıllık hüküm süresinde, Attila döneminin sonlarına kadar izlenecek olan dış politikayı belirlemiştir.

Roma İmparatorluğu Uldız Han'dan önce; Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Aynı zamanda Roma'nın ikiye bölünmesinde büyük role sahip olan barbar kavimler, Avrupa'daki konumlarını hala korumaktaydılar. Bu nedenle Uldız Han, bölgedeki karışıklığa dayanarak uzun vadeli dış politika oluşturmak zorunda kaldı.


Uldız Han'ın belirlediği politikaya göre, Doğu Roma İmparatorluğu'nu baskı altında tutmak öncelikliydi. Ardından Batı Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkiler sağlanacaktı. Çünkü bölgenin karışık olması, müttefik ihtiyacını doğurmuştu. Batı Roma'nın düşmanları ile Avrupa Hun İmparatorluğu'nun düşmanları aynıydı (Doğu Roma İmparatorluğu ve barbar kavimler). Bu durum iki devletin, birlikte hareket etmesini sağlayacaktı.

Uldız Han'ın politikasına göre, Hunlar ve Batı Romalılar; Vandallar, Vizigotlar ve diğer barbar halklara karşı birlikte hareket edeceklerdi.

Barbar kavimlerinin birleştiricisi ve Romalıların korkulu rüyası olan Radagais, 406 yıllarında Batı Roma'ya doğru harekete geçti. Savaşı kaybedeceğini anlayan Batı Roma hükümdarı, Uldız Han'dan yardım istedi. Uldız Han derhal harekete geçerek Radagais'i, Floransa'nın yakınlarında yakaladı. Batı Roma İmparatorluğu'nun destek birimler halinde Hun saflarına katılmasıyla beraber, Uldız Han harekete geçti. Tarihin Feasuale Savaşı olarak not düştüğü muharebeyi, Hunlar kazandı. Radagais, idam edildi. Böylece Uldız Han, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasını önlemiş oldu.

05 Ara 2020 - 15:15 Ankara- Kimdir