Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji, insan ve cemiyetin etkileşimi üzerine çalışma yapan bir bilim dalıdır. Bu bilimde insan ve cemiyet gruplarının bilimsel analizi yapılır. Sosyoloji, 19. asırda ananesel cemiyetten çağdaş cemiyete geçiş sürecindeki tüm krizleri ve hadiseleri araştırmak, kavramak, analiz etmek için ortaya çıktı. İşte, sosyoloji bilimi hakkında merak edilenler.

Sosyolojinin esas kavramları, meseleleri, teorileri ve alaka alanları bu tarihsel süreçte şekillenmeye başladı. Sosyoloji bir öbür anlamı ile çağdaş sanayi cemiyet bilimidir.

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji, cemiyet bilimini ve insanların sosyal yaşamdaki etkileşimlerini araştıran bir bilim dalıdır. Sosyoloji, cemiyetlerin tarihsel süreç içinde nasıl metamorfozlara uğradığını inceler. İnsan ve cemiyet arasındaki ilişkileri anlamlandırmaya ve analiz etmeye çalışır. Sosyoloji, herkesin ortak olarak kabul ettiği düşünceleri özümseyen bir bilim dalı değildir. Sosyolojiye yeni yeni analize başlayan bireylerin usunu değişik görüşler ve teoriler karıştırabilir.

Sosyoloji Akımı Kurucusu ve Liderleri Kimdir?

Sosyoloji başka bir deyişle cemiyet biliminin babası olarak da öğrenilen Auguste Comte, cemiyetsel evrimmişim adında bir teori geliştirerek sosyolojinin ilk esas çalışmasına reelleştirdi. Sosyoloji, bir öbür ismi ile cemiyet bilimi, caddede karşılaşan değişik kültürlere ve değişik düşüncelere sahip olan insanların küresel sosyal işleyişe kadar olan tesirini araştıran bilim dalıdır.

Sosyolojinin Özellikleri
Sosyoloji, cemiyetsel denksizliği, sınıfsal yapıları, demografik yapıdaki metamorfozları, siyasi cemiyet kanunlarını ve hükümetin işleyişini, ırk ve cinsiyet cemiyet bilimini araştıran bir bilim dalıdır. Bir Hayli bilimci değişik araştırmalarda bulunarak bu bilime katkıda bulunmuştur. Bu belirtiler, aynı zamanda idareyicilerin cemiyeti idaremesinde yürütecekleri siyaseti tanımlamada, yasa yapıcılara, iş sahiplerine destekçi olur. Sosyolojinin başlıca özellikleri;

Fertsel değil cemiyetsel meselelerle ilgilenir.

Sosyoloji, cihansal tanımlar yapmaz ve kaideler koymaz.

Sosyoloji, olması gerekeni değil olanı inceler.

Sosyoloji bilimi, vakalar arasında neden netice ilişkisi kurarak genellemelere erişir.

Öbür bilim dalları ile etkileşim içindedir.

Sosyoloji bilimi, kumpaslı ve sistemli bilgiden oluşur.

Sosyoloji, pozitif bir bilimdir.

Sosyoloji bilimi, cemiyetleri genel ve katı kaideler çerçevesinde ayırarak araştırmaz.

Sosyoloji Sanatçıları

Sosyoloji akımının büyümesinde tesirli olan çok rakamda sanatçı vardır.

Sosyoloji biliminin kurucusu olarak da öğrenilen Augusto Comte pozitivist bir düşünce yapısına sahiptir.

Emile Durkheim, pozitivizm korunucuları arasında yer alıyor.

Kral Marx, diyalektik ve metaryalist dişünce yapısına sahiptir.

Wilhem Dilthey, hermeneutik geleceğe bağlı kavramacı düşünceyi özümsüyor.

George Simmel, karışık süreçci,

Maç Weber, kavramacı ve aktiflikti bir düşünce yapısına sahiptir.

Talcont Parsosns, Robert Merton, Erving Goffman, Peter Berker, Gerhant Lenski, Daniel Bell, Herbert Bluemert ve Alvin Toffler...

Sosyoloji Yapıtleri

Sosyoloji alanında geçmişten günümüze değişik onlarca yapıt ortaya çıkarılmıştır. Sosyoloji üzerine yazılmış bu yapıtlardan günümüzde en çok dikkat toplayanlar ise,

Kardeşini Doğurmak,

Modern Sosyoloji Teorileri,

Tüketim Cemiyeti,

Bu Ülke,

Hapisanenin Doğuşu,

Ülkenin Macdonaldlandırılması,

İntihar,

Şov Cemiyeti,

Şarkiyatçılık,

Masallar ve Cemiyetsel Cinsiyet,

Sergende Yaşamak

Sosyolojinin Araştırma Usulleri

Sosyoloji biliminin kullandığı pek çok araştırma usulü vardır. Araştırmanın sualine göre kullanılacak olan araştırma usulü tanımlanır. Objektifliğin ön tasarıda olduğu araştırmalarda ise, nicel araştırma usulü kullanılır. Rakamsal ve deneysel bir mevzuda araştırma yapılıyorsa nicel usul, gözlem ve araştırma gibi rakamsal bilgilerin ağırlıklı olmadığı araştırmalarda ise nitel araştırma usulü sıkça kullanılır.

Sosyoloji ve psikoloji gibi sözel olan mevzuların araştırmalarında daha çok nitel araştırma usulü kullanılır. Nitel araştırmada, objektiflikten çok öznellik ön tasarıdadır. Tüm bu yaklaşımlar, meseleyi tahlilcilerin gözünde cemiyeti nasıl etkilediğini kavramaya ve analiz etmeye destekçi olur. Her araştırma usulü, cemiyeti daha basit kavramak için kullanılır. Bu sayede cemiyet ilişkileri anlamlandırılmaya ve meselelere çözüm bulunmaya çalışılır.

05 Ara 2020 - 16:36 - Nedir