“Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması” Bilgilendirme Toplantısı

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) Bankacılık ve Sigortacılık Programı ile Kredi Kayıt Bürosu iş birliğinde, İKÜ öğrencilerini “Hayal Edin Gerçekleştirelim” Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması hakkında bilgilendirmek amacıyla 24 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 19.00’da Microsoft ...

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) Bankacılık ve Sigortacılık Programı ile Kredi Kayıt Bürosu iş birliğinde, İKÜ öğrencilerini “Hayal Edin Gerçekleştirelim” Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması hakkında bilgilendirmek amacıyla 24 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 19.00’da Microsoft Teams uygulaması üzerinden online toplantı düzenlenecek. 

Moderatörlüğünü Bankacılık ve Sigortacılık İkinci Öğretim Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. A. Berrak Köten’in üstleneceği, Kredi Kayıt Bürosu Kurumsal İletişim Birimi’nden Merve Çavdar ve Simay Ünsal’ın konuk olacağı online bilgilendirme toplantısına tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. 

Toplantıya Katılım Linki: Microsoft Teams –  https://bit.ly/3trBtco

HAYAL EDİN GERÇEKLEŞTİRELİM

Kredi Kayıt Bürosu, gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve bu alanlarda harekete geçmelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini alan öğrencilerin ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin katılımına açık olan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikir yarışmasını Ocak 2014 itibarıyla başlattı. Yarışma 2019 yılında Çevre, Eğitim, Finansal Okuryazarlık, Kültür Sanat, Sağlık, Spor, Teknoloji ve Toplumsal alanlardaki yenilikçi fikirlere odaklanarak Sosyal İnovasyon Fikir yarışması konseptiyle yepyeni bir çizgiye taşındı. 2020 yılında sosyal inovasyonu merkezine alan yarışmaya finansal teknoloji, sağlık ve tarım alanında proje fikirleri geliştiren üniversite öğrencileri yenilikçi fikirleriyle katılabilecek.

Yarışma Hakkında

Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması ile üniversite öğrencilerinin Finansal Teknoloji, Sağlık, Tarım ve Siber Güvenlik alanlarındaki proje fikirleri yarışıyor.

Hayal Edin Gerçekleştirelim 9. dönem başvuruları başladı. 11 Şubat 2022’ye kadar başvurunu tamamla, büyük ödülün sahibi olabilmek sen de aramıza katıl. 

Son Başvuru Tarihi: 11 Şubat 2022

Yarışma Ödülleri

Öğrenci başvurularında; proje değerlendirmeleri sonucunda ilk 10’a girmeye hak kazanan proje sahibi öğrenciler, jüri puan sıralamalarına göre birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerini almaya hak kazanacak. İlk üç sıralamasına giremeyen projelerden seçilecek proje, Findeks Özel Ödülü almaya hak kazanacak. İlk 10 sıralamasındaki kalan projelere ise Jüri Özel Ödülü takdim edilecek.

Öğrenci Birincilik Ödülü: 30 bin TLÖğrenci İkincilik Ödülü: 20 bin TLÖğrenci Üçüncülük Ödülü: 15 bin TL

Başvuru Alanları

Yarışmaya finansal teknoloji, tarım, sağlık ve siber güvenlik alanlarındaki sosyal inovasyon fikrinle başvurabilirsin. Yarışmacılar aynı veya farklı başvuru alanından dilediği kadar farklı proje fikri ile yarışmaya katılabilirler.

Başvuru Tipi: ÖğrenciFİNANSAL TEKNOLOJİ Finans alanında teknoloji çözümleri sunan sosyal inovasyon proje fikirlerini içermektedir. Finansal teknoloji alanındaki projelerde amaç finansal ürün ve hizmetlere inovatif bir yaklaşım sergilenerek teknolojiye entegre edilmesi ve kullanıcıların finans ürünlerine daha kolay ve hızlı erişiminin sağlanmasıdır.

Başvuru Tipi: ÖğrenciSAĞLIK Sağlık kapsamında geliştirilebilecek sosyal inovasyon fikirlerini içermektedir. Sağlık alanındaki projelerde amaç toplumun içinde bulunduğu sağlık koşullarını iyileştirerek, sağlık sorunlarına kalıcı çözümler bulunması, sağlık konusunda bilinç düzeyinin artırılarak verilen hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılmasıdır.

Başvuru Tipi: Öğrenci TARIM Tarım alanındaki tüm sosyal inovasyon proje fikirlerini içermektedir. Tarım alanındaki projelerde amaç ürün, hizmet ve süreçlere katma değer yaratılması, çiftçinin veya üreticinin koşullarının teknolojiye entegre edilerek inovatif tarımın ve tarım teknolojisinin desteklenmesidir.

Başvuru Tipi: Öğrenci SİBER GÜVENLİK Siber Güvenlik alanında teknolojik ve inovatif çözümler sunan tüm sosyal inovasyon proje fikirlerini içermektedir. Siber Güvenlik alanındaki projelerde amaç teknolojiyle birlikte hızlanan dünyada yine teknoloji ile sağlanan günlük ihtiyaçlar kısmında siber güvenlik alanında geliştirilecek yenilikçi ürün ve hizmetleri kapsamasıdır. Proje fikirlerinin, veri güvenliğinin esas alınarak bireylerin ve kurumların sahip olduğu verileri korumaya yönelik yaratıcı çözümler ile desteklenmesidir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projelerin değerlendirilmesi; başvuru formatına uygunluk kapsamında, aşağıdaki kriterlere ve puanlamaya göre yapılır.

35 PUAN – İNOVASYON Fikrin daha önce aynı alanda uygulanmış başka fikirler ile benzerliği olup olmadığının yanı sıra fikirde tespit edilen problemin çözümüne alışılmadık ve orijinal bir yaklaşım sergilenip sergilenmediğine bakılır.

25 PUAN – GERÇEK BİR İHTİYACA ÇÖZÜM ÜRETMESİ Fikrin saptanan bir problemi sosyal inovasyon çerçevesinde çözüme ulaştıracak detayları içerip içermediğine bakılır.

15 PUAN – SOSYAL ETKİ Fikrin taşıdığı farklı bakış açısı ile diğer insanların davranışlarında doğrudan ya da dolaylı olarak bir değişim meydana getirip getirmediğine bakılır. Ayrıca sosyal etki kapsamında üretkenliğe dayalı etkin çıktılar ortaya koyup koymadığı değerlendirilir.

15 PUAN – UYGULANABİLİRLİK Fikrin hayata geçirilmesi durumunda izlenecek adımların net bir şekilde belirtilip belirtilmediğine bakılır.

10 PUAN – BÜTÇE Fikrin hayata geçirilmesi durumunda gerekli olacak bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilip edilmediğine bakılır. Bu kriter kapsamında herhangi bir bütçe sınırlaması olmayıp tüm değerlendirmeler bütçe miktarından bağımsız olarak yapılmaktadır.

KREDİ KAYIT BÜROSU HAKKINDA

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), sektörün önde gelen 9 bankasının ortaklığı ile 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. KKB’nin; bankalar, tüketici finansman şirketleri, leasing, ve sigorta şirketleri olmak üzere hem Risk Merkezi hem de kendi üyelerini içeren 200’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır. KKB’nin temel fonksiyonu; üyelerinden topladığı müşteri bilgilerini birleştirip kredi risk yönetim süreçlerinde kullanılmak üzere yine üyeleri ile paylaşması şeklindedir.

14 Oca 2022 - 23:02 - Haberler

istanbul haber