FİTNE ADAM ÖLDÜRMEKTEN DAHA KÖTÜDÜR

Söze, Kuran’ı Kerim Kıssasında da öğretisi geçen şu söylevle başlayım,
‘Nefsimize ağır gelen hakkımızdan hayırlıdır.’
Lakin böylesi bir yazı, böylesi bir anlatı ve öğretiyle başlamayı hak ediyor,
Laf aramızda, başlık insani nefsi bir kıyaslama da değil, bire bir ayet söylevi, uyarısı!
⦁ 'Anne ve babalar, evlatları arasında fitne bırakmamalı, kavga sebebi de bırakmamalı!'
Birileri hatırlatmalı!
Lakin bu yazıyı okuyun, dilim zikretmeye elvermese de, bu vebal meselesi, belki bir Müslüman olarak, biz, beni ya da sizi cehennemlik bir ameli işlemekten, kıyamet günü cehennem konmaktan alıkoyar,

⦁ El cevap
‘İnkâra sapanlara (âhirette) şöyle seslenilecek: "Siz inanmaya çağırılıp da inkâr ederken Allah’ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir.".

 "Ey rabbimiz!" diyecekler, "Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz, bir çıkış yolu yok mu?"

 Bu duruma düşmenizin sebebi şudur: Allah’ın ismi tek başına anıldığı zaman inkâra sapardınız, ama O’na ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm, yüce ve ulu olan Allah’a aittir.
(Mü'min Suresi – 10,11,12 . Ayet)

' Yazıda belki dedim; Çünkü ahir günün sırrı Allah'a ait de ondan, gaibi bilen odur da ondan' ancak bu sözde nefsinize aldatıcı olmasın, Allah, cehennemlik amelleri Kuran'ı Kerim'de açık ve net bildiriyor,
Cennet ise onun lütfu, 'ol der, hemen oluverir'

⦁ Neden Fitneye, zulme yol açacak amel işleriz ki?
Öncelikle 'İslami bilgimizin azlığı, yâda İslam’ı gereklerince yaşamamız. İnancın 'İnandık' la sınırlı olduğunu sanmamız beklide!

-'...İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.' (Ankebût Suresi 2. Ayet )
⦁ Sebep
Kuran'ı kerime giderek yabancılaşmamız ve ondan hızla uzaklaşan İslami olduğunu iddia ettiğimiz yaşantımız.

Birilerinin deyişiyle, 'dili türkçe bir milletin, dini arapça yaşamaya çalışmasının bir sonucu bu' belki de, evet çok ta haklı bir söz bu, tabi ki doğru anlaşılırsa, doğru anlatılırsa

Ama kimsede kendini kandırmasın, bu doğru anlaşılma' ezanı lisanın türkçe okunmasına varan süreç hiç değil'

Güncelde, günümüzde ala bildiğince zengin ve güvenilir bilgi diyanet işleri vb. kaynaklarca sunulmakta,

Kuran'ı Kerim meal ve tefsirleri ve dahası fıkıh, fetva, ilmihal ve Hadis kitaplarımız, İslam ansiklopedilerimiz dili lisanı tükçe ile var...

Bunun bir tık üstü dijital ya da basılı olaraktan da var, dijitalde dahası sesli olarak vido olarak onlarca formatta İslami yayın ve dini bilgi var.

Fakat dünyanın illüzyonu, gözümüzü kör eden dünya tutkusu ve maddecilik, Nefsimizi aç ve bizleri İslam’a ve onun 'şeriatına' daha saldırgan, daha umursamaz hale getiren insani ve sözde İslami yaşantımız,

Cahilce, bilgisizce dilimiz ucundaki fetva,
Sanki namazı dost doğru kılın ayeti, bizlere sadece dik durmayı emretmiş gibi, boynuna halkalar takılmışçasına kibirli ve mağrur görüşünüz,

Anlımız secdeden kalkar kalmaz, bile dilimize zihnimize amelimize bulaşan yalan,

Sanki Tövbe haşa, o ayetler bizlere uyarı olsun değil der gibi, insanları kınayıp duran aşağılık tavırlarınız

Bizleri Sırât-ı müstakîm üzere istikametten, Yolumuzu cehennem üzer istikamete çevirmek üzere olan sözlerimiz...
⦁ Nasıl mı?
Son zamanlarda, ehlisünnet, ehli iman olan, namazını kılan, oruç tutan, zekât veren, sılayı rahim yapan insanlardan, öyle sözler, öyle karşıtlar işitiyorsunuz ki kanınız donuyor.

Ve karşıtlık aslen size debilde farkında da değil, karşıtlık ayete!
Ayetin uyarısı, söylevi, kıssası işine gelmedi diye, nefsi azdı, şeytan onu kandırdı diye.

⦁ Tamda şu ayetin anlatısındaki tasviriyle,
''....Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsvâ olmaktır; kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir.'' (Bakara Suresi - 85-86 . Ayet)
Oysaki bize emir olan;  “İşittik ve itaat ettik ey Rabbimiz, affını dileriz.”demektir.
Öyle ya insan yolunu sırât-ı müstakîm üzere istikametten, cehennem üzer istikamete çevirir ki!

⦁ Yazar sende saçmalama!
-El cevap
‘Cehenneme atılan şehit, âlim ve cömert’
⦁ Ama nasıl olur?
-El cevap
İlgili hadis rivayeti şöyledir:

“Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah Teâlâ ona verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Cenâb-ı Hak:

  "Peki, bunlara karşılık ne yaptın?" buyurur.

  "Şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettim." diye cevap verir.

  "Allah (c.c.) Yalan söylüyorsun. Sen, "Babayiğit adam." desinler diye savaştın, o da denildi." buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır
"Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur‘an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da:"

  "Peki, bu nimetlere karşılık ne yaptın?" diye sorar.

  "İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızân için Kur'an okudum." cevabını verir."

  "Yalan söylüyorsun. Sen "Âlim." desinler diye ilim öğrendin, "Ne güzel okuyor." desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi." buyurur. Sonra emrolunur o da yüzüstü cehenneme atılır."

"(Daha sonra) Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkân verdiği bir kişi getirilir. Allah  verdiği nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar ve itiraf eder."

  "Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın?" buyurur.

  "Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiç bir yerden esirgemedim, sadece senin rızânı kazanmak için verdim, harcadım." der.

  "Yalan söylüyorsun. Halbuki sen, bütün yaptıklarını "Ne cömert adam." desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi." buyurur. Emrolunur bu da yüzüstü cehenneme atılır.” (Müslim, İmâre 152)

⦁ Sırât-ı müstakîm üzere istikametten, cehennem üzer istikamete
-El cevap
Hadis
“Sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki, kendisi ile cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır; derken kitabın hükmü ön plana çıkar ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki, kendisi ile cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır; derken kitabın hükmü ön plana çıkar ve o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete girer.”(Bu hadis, Nesaî hariç bütün kütübü sittede geçmektedir. bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 576).
⦁ O sebeple,
'Anne ve babalar, evlatları arasında fitne bırakmamalı, kavga sebebi de bırakmamalı!'

Ayet...'Fitne (adam) öldürmekten daha kötüdür...' (Bakara-191.Ayet )

'Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o hâlde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.' (Bakara Suresi - 24 . Ayet)

Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır. (Enfâl Suresi 28. Ayet)

Bu fitne nasıl olur ki! Bir anne ve baba evlatları arası nasıl bir fitne bırakabilir ki?

Çocukları arasında dengesiz bir hibe, dengesiz bir bağışlama, yaparak çocuklarının içine fitne sokar.

Ne yapar? Onun yanında duran, onun hizmetinde daha çok gönlü olduğunu düşündüğü çocuğuna sağlığında beş verir, öbür çocuklarına da üç verir.

Bu adaletsizliktir, zulümdür, Rasulullah sallallahu aleyhisselam efendimiz böyle bir zulüm konusunda ashabını ikaz etmiştir; ‘bunu yapmayın’ buyurmuştur.

Hatta çocukları arasında adaletsiz davrananların kıyamet günü bir tarafları felçli olarak geleceklerine dair de hadisi şerif vardır.

Bu ikaza da dikkat etmek gerekir.

Bir baba, bir anne çocuklarına, sağlığında iken mal vereceği zaman iki, üç, beş… kaç tane ise çocukları, adil mal vermelidir...

Evet, Ayetin bildirimiyle, fitne (adam) öldürmekten daha kötüdür...' bu daha kötüden alt derecede olanın cezası vebali nedir,

“...Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara resullerimiz apaçık deliller (mucize ve ayetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.” (Maide, 5/32.
⦁ “Her ne kadar sürç-i lisan ettikse affola!
' …Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.'
(Bakara Suresi - 216)

Dergeh-i Âl-i abâda müstakim ol Kemterî
Gösterir vahdet elin kalktıkça kesret perdesi

Günüz Türkçesi ‘Ey Kemterî (perde gazelini yazan kişinin mahlası), Muhammed soyunun dergâhında doğru ol, çokluk perdesi ortadan kalkınca birlik (vahdet-i vücud- tek varlık,tanrı) görünür.’

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Serkan KÜNDEM - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Türkiye Haberi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Türkiye Haberi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Türkiye Haberi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Türkiye Haberi değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Türkiye Haberi, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (535) 920 50 17
Reklam bilgi

Anket Korona Tedbirlerine Uyuyor musunuz?

Adana Haberleri     Adıyaman Haberleri     Afyonkarahisar Haberleri     Ağrı Haberleri     Aksaray Haberleri     Amasya Haberleri     Ankara Haberleri     Antalya Haberleri     Ardahan Haberleri     Artvin Haberleri     Aydın Haberleri     Balıkesir Haberleri     Bartın Haberleri     Batman Haberleri     Bayburt Haberleri     Bilecik Haberleri     Bingöl Haberleri     Bitlis Haberleri     Bolu Haberleri     Burdur Haberleri     Bursa Haberleri     Çanakkale Haberleri     Çankırı Haberleri     Çorum Haberleri     Denizli Haberleri     Diyarbakır Haberleri     Düzce Haberleri     Edirne Haberleri     Elazığ Haberleri     Erzincan Haberleri     Erzurum Haberleri     Eskişehir Haberleri     Gaziantep Haberleri     Giresun Haberleri     Gümüşhane Haberleri     Hakkari Haberleri     Hatay Haberleri     Iğdır Haberleri     Isparta Haberleri     İstanbul Haberleri     İzmir Haberleri     Kahramanmaraş Haberleri     Karabük Haberleri     Karaman Haberleri     Kars Haberleri     Kastamonu Haberleri     Kayseri Haberleri     Kilis Haberleri     Kırıkkale Haberleri     Kırklareli Haberleri     Kırşehir Haberleri     Kktc Haberleri     Kocaeli Haberleri     Konya Haberleri     Kütahya Haberleri     Malatya Haberleri     Manisa Haberleri     Mardin Haberleri     Mersin Haberleri     Muğla Haberleri     Muş Haberleri     Nevşehir Haberleri     Niğde Haberleri     Ordu Haberleri     Osmaniye Haberleri     Rize Haberleri     Sakarya Haberleri     Samsun Haberleri     Şanlıurfa Haberleri     Siirt Haberleri     Sinop Haberleri     Şırnak Haberleri     Sivas Haberleri     Tekirdağ Haberleri     Tokat Haberleri     Trabzon Haberleri     Tunceli Haberleri     Uşak Haberleri     Van Haberleri     Yalova Haberleri     Yozgat Haberleri     Zonguldak Haberleri